Secretarul de stat pentru relaþia cu Parlamentul, informare publicã ºi creºterea calitãþii vieþii personalului, Vasile Costea, a condus, lucrãrile Comisiei Centrale pentru Probleme Sociale din MApN (The State Secretary for Parliament Liaison, Public Information and Personnel Welfare, Vasile Costea, chaired the working session of the Central Commission on Social Problems of the Ministry of National Defence.)  - foto Eugen MihaiAspect de la lucrãrile comisiei (The commission in session. ) - foto Eugen Mihai
Secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul, informare publică și creșterea calității vieții personalului, Vasile Costea, a condus, lucrările Comisiei Centrale pentru Probleme Sociale din MApN (The State Secretary for Parliament Liaison, Public Information and Personnel Welfare, Vasile Costea, chaired the working session of the Central Commission on Social Problems of the Ministry of National Defence.) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 407 ori.
Aspect de la lucrările comisiei (The commission in session. ) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 394 ori.