Ministrul Apãrãrii Naþionale, Mircea Duºa ºi comandantul Spitalului Militar de Urgenþã „Dr. Constantin Papilian” din Cluj, colonelul Camilio Coste - foto Dan Orza
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa and Colonel Camilio Coste, commander of „Dr. Constantin Papilian” Military Emergency Hospital of Cluj)Ministrul Mircea  Duºa viziteazã saloanele spitalului - foto Dan Orza
(Minister Mircea Duºa visiting the hospital wings)Ministrul Mircea  Duºa viziteazã saloanele spitalului - foto Dan Orza
(Minister Mircea Duºa visiting the hospital wings)
Ministrul Apărării Naționale, Mircea Dușa și comandantul Spitalului Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” din Cluj, colonelul Camilio Coste - foto Dan Orza
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa and Colonel Camilio Coste, commander of „Dr. Constantin Papilian” Military Emergency Hospital of Cluj)
Vizualizat: 989 ori.
Ministrul Mircea Dușa vizitează saloanele spitalului - foto Dan Orza
(Minister Mircea Dușa visiting the hospital wings)
Vizualizat: 876 ori.
Ministrul Mircea Dușa vizitează saloanele spitalului - foto Dan Orza
(Minister Mircea Dușa visiting the hospital wings)
Vizualizat: 867 ori.
Ministrul apãrãrii naþionale discutã cu persoane aflate la Spitalul Militar de Urgenþã din Cluj - foto Dan Orza
(The defence minister discussing with patients at the Military Emergency Hospital in Cluj)ªeful Statului Major General, generalul-locotenent ªtefan Dãnilã, la Flotila 71 Aerianã Câmpia Turzii - foto George Moldoveanu
(The chief of General Staff, Lieutenant General ªtefan Dãnilã, at the 71st Air Flotilla, Câmpia Turzii)Aspect de la ºedinþa de autoevaluare a stãrii Flotilei 71 Aerianã - foto George Moldoveanu
(Annual report of the 71st Air Flotilla)
Ministrul apărării naționale discută cu persoane aflate la Spitalul Militar de Urgență din Cluj - foto Dan Orza
(The defence minister discussing with patients at the Military Emergency Hospital in Cluj)
Vizualizat: 853 ori.
Șeful Statului Major General, generalul-locotenent Ștefan Dănilă, la Flotila 71 Aeriană Câmpia Turzii - foto George Moldoveanu
(The chief of General Staff, Lieutenant General Ștefan Dănilă, at the 71st Air Flotilla, Câmpia Turzii)
Vizualizat: 926 ori.
Aspect de la ședința de autoevaluare a stării Flotilei 71 Aeriană - foto George Moldoveanu
(Annual report of the 71st Air Flotilla)
Vizualizat: 906 ori.
Aspect de la ºedinþa de autoevaluare a stãrii Flotilei 71 Aerianã - foto George Moldoveanu
(Annual report of the 71st Air Flotilla)Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, salutã militarii Brigãzii 81 Mecanizate "General Grigore Bãlan" din Bistriþa - foto Gabriel Podar
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, saluting the troops of the 81st "General Grigore Bãlan" Mechanized Brigade)Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, ºi militarii Brigãzii 81 Mecanizate "General Grigore Bãlan" din Bistriþa - foto Gabriel Podar
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, with the troops of the 81st "General Grigore Bãlan" Mechanized Brigade)
Aspect de la ședința de autoevaluare a stării Flotilei 71 Aeriană - foto George Moldoveanu
(Annual report of the 71st Air Flotilla)
Vizualizat: 904 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, salută militarii Brigăzii 81 Mecanizate "General Grigore Bălan" din Bistrița - foto Gabriel Podar
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, saluting the troops of the 81st "General Grigore Bălan" Mechanized Brigade)
Vizualizat: 971 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, și militarii Brigăzii 81 Mecanizate "General Grigore Bălan" din Bistrița - foto Gabriel Podar
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, with the troops of the 81st "General Grigore Bălan" Mechanized Brigade)
Vizualizat: 1037 ori.
Aspect de la ºedinþa de autoevaluare a Brigãzii 81 Mecanizatã „General Grigore Bãlan” - foto Gabriel Podar 
(Annual report of the 71st Air Flotilla)Aspect de la întâlnirea ministrului apãrãrii naþionale cu militarii rãniþi în teatrele de operaþii ºi cu familiile eroilor cãzuþi la datorie - foto Gabriel Podar 
(Defence minister’s meeting with soldiers wounded in theaters of operations and families of heroes who died on duty)
Aspect de la ședința de autoevaluare a Brigăzii 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” - foto Gabriel Podar
(Annual report of the 71st Air Flotilla)
Vizualizat: 1089 ori.
Aspect de la întâlnirea ministrului apărării naționale cu militarii răniți în teatrele de operații și cu familiile eroilor căzuți la datorie - foto Gabriel Podar
(Defence minister’s meeting with soldiers wounded in theaters of operations and families of heroes who died on duty)
Vizualizat: 953 ori.