Vizită de lucru a ministrului apărării naționale și a șefului Statului Major General în garnizoane din N-V țării (The Defence Minister and the chief of General Staff Visit Garrisons in the North-Western Part of the Country)

Ministrul Apãrãrii Naþionale, Mircea Duºa ºi comandantul Spitalului Militar de Urgenþã „Dr. Constantin Papilian” din Cluj, colonelul Camilio Coste - foto Dan Orza
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa and Colonel Camilio Coste, commander of „Dr. Constantin Papilian” Military Emergency Hospital of Cluj)

Ministrul Apărării Naționale, Mircea Dușa și comandantul Spitalului Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” din Cluj, colonelul Camilio Coste - foto Dan Orza
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa and Colonel Camilio Coste, commander of „Dr. Constantin Papilian” Military Emergency Hospital of Cluj)