Vizită de lucru a ministrului apărării naționale și a șefului Statului Major General în garnizoane din N-V țării (The Defence Minister and the chief of General Staff Visit Garrisons in the North-Western Part of the Country)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, salutã militarii Brigãzii 81 Mecanizate "General Grigore Bãlan" din Bistriþa - foto Gabriel Podar
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, saluting the troops of the 81st "General Grigore Bãlan" Mechanized Brigade)

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, salută militarii Brigăzii 81 Mecanizate "General Grigore Bălan" din Bistrița - foto Gabriel Podar
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, saluting the troops of the 81st "General Grigore Bălan" Mechanized Brigade)