Vizită de lucru a ministrului apărării naționale și a șefului Statului Major General în garnizoane din N-V țării (The Defence Minister and the chief of General Staff Visit Garrisons in the North-Western Part of the Country)

Aspect de la ºedinþa de autoevaluare a Brigãzii 81 Mecanizatã „General Grigore Bãlan” - foto Gabriel Podar 
(Annual report of the 71st Air Flotilla)

Aspect de la ședința de autoevaluare a Brigăzii 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” - foto Gabriel Podar
(Annual report of the 71st Air Flotilla)