Vizită de lucru a ministrului apărării naționale și a șefului Statului Major General în garnizoane din N-V țării (The Defence Minister and the chief of General Staff Visit Garrisons in the North-Western Part of the Country)

ªeful Statului Major General, generalul-locotenent ªtefan Dãnilã, la Flotila 71 Aerianã Câmpia Turzii - foto George Moldoveanu
(The chief of General Staff, Lieutenant General ªtefan Dãnilã, at the 71st Air Flotilla, Câmpia Turzii)

Șeful Statului Major General, generalul-locotenent Ștefan Dănilă, la Flotila 71 Aeriană Câmpia Turzii - foto George Moldoveanu
(The chief of General Staff, Lieutenant General Ștefan Dănilă, at the 71st Air Flotilla, Câmpia Turzii)