Vizită de lucru a ministrului apărării naționale și a șefului Statului Major General în garnizoane din N-V țării (The Defence Minister and the chief of General Staff Visit Garrisons in the North-Western Part of the Country)

Aspect de la ºedinþa de autoevaluare a stãrii Flotilei 71 Aerianã - foto George Moldoveanu
(Annual report of the 71st Air Flotilla)

Aspect de la ședința de autoevaluare a stării Flotilei 71 Aeriană - foto George Moldoveanu
(Annual report of the 71st Air Flotilla)