ªedinþa de autoevaluare a Departamentului pentru relaþia cu Parlamentul ºi informare publicã - foto Valentin CiobîrcãAspect de la ºedinþa de autoevaluare a Departamentului pentru relaþia cu Parlamentul ºi informare publicã - foto Valentin CiobîrcãMinistrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, la ºedinþa de autoevaluare a Departamentului pentru Armamente (The Minister of National Defence, Mircea Duºa at the Annual Report of the Department for Armaments) - foto Valentin Ciobîrcã
Ședința de autoevaluare a Departamentului pentru relația cu Parlamentul și informare publică - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 539 ori.
Aspect de la ședința de autoevaluare a Departamentului pentru relația cu Parlamentul și informare publică - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 512 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, la ședința de autoevaluare a Departamentului pentru Armamente (The Minister of National Defence, Mircea Dușa at the Annual Report of the Department for Armaments) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 767 ori.
Aspect de la ºedinþa de autoevaluare a Departamentului pentru Armamente (Annual Report of the Department for Armaments) - foto Valentin CiobîrcãAspect de la ºedinþa de autoevaluare a Statului Major al Forþelor Terestre (Annual Report of the Land Forces Staff) - foto Petricã Mihalache Aspect de la ºedinþa de autoevaluare a Statului Major al Forþelor Terestre (Annual Report of the Land Forces Staff) - foto Petricã Mihalache
Aspect de la ședința de autoevaluare a Departamentului pentru Armamente (Annual Report of the Department for Armaments) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 764 ori.
Aspect de la ședința de autoevaluare a Statului Major al Forțelor Terestre (Annual Report of the Land Forces Staff) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1199 ori.
Aspect de la ședința de autoevaluare a Statului Major al Forțelor Terestre (Annual Report of the Land Forces Staff) - foto Petrică Mihalache
Vizualizat: 1325 ori.
Ministrul apãrãrii naþionale ºi ºeful Statului Major General salutã conducerea Statului Major al Forþelor Aeriene - foto Petricã Mihalache
(The Minister of National Defence and the chief of General Staff saluting the leadership of the Air Force Staff)Aspect de la autoevaluarea SMFA - foto Petricã Mihalache
(Annual report of the Air Force Staff)Ministrul apãrãrii naþionale ºi ºeful Statului Major General salutã conducerea Statului Major al Forþelor Navale - foto Petricã Mihalache
(The Minister of National Defence and the chief of General Staff saluting the leadership of the Navy Staff)
Ministrul apărării naționale și șeful Statului Major General salută conducerea Statului Major al Forțelor Aeriene - foto Petrică Mihalache
(The Minister of National Defence and the chief of General Staff saluting the leadership of the Air Force Staff)
Vizualizat: 1525 ori.
Aspect de la autoevaluarea SMFA - foto Petrică Mihalache
(Annual report of the Air Force Staff)
Vizualizat: 1388 ori.
Ministrul apărării naționale și șeful Statului Major General salută conducerea Statului Major al Forțelor Navale - foto Petrică Mihalache
(The Minister of National Defence and the chief of General Staff saluting the leadership of the Navy Staff)
Vizualizat: 1322 ori.
Aspect de la autoevaluarea SMFN - foto Petricã Mihalache
(Annual report of the Navy Staff)ªeful Statului Major General trece în revistã garda de onoare (The chief of General Staff reviewing the Guard of Honor) - foto Eugen Mihaiªeful Statului Major General la ºedinþa de autoevaluare a Comandamentului Logistic Întrunit (The chief of General Staff at the annual report of the Joint Logistic Command) - foto Eugen Mihai
Aspect de la autoevaluarea SMFN - foto Petrică Mihalache
(Annual report of the Navy Staff)
Vizualizat: 1304 ori.
Șeful Statului Major General trece în revistă garda de onoare (The chief of General Staff reviewing the Guard of Honor) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 1561 ori.
Șeful Statului Major General la ședința de autoevaluare a Comandamentului Logistic Întrunit (The chief of General Staff at the annual report of the Joint Logistic Command) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 1542 ori.
ªeful Statului Major General la ºedinþa de autoevaluare a Comandamentului Comunicaþiilor ºi Informaticii (The chief of General Staff at the annual report of the Communications and Information Command) - foto Eugen Mihai
Șeful Statului Major General la ședința de autoevaluare a Comandamentului Comunicațiilor și Informaticii (The chief of General Staff at the annual report of the Communications and Information Command) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 1583 ori.