Autoevaluările structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale (Annual Reports of Central Structures of the Defence Ministry)

ªeful Statului Major General la ºedinþa de autoevaluare a Comandamentului Comunicaþiilor ºi Informaticii (The chief of General Staff at the annual report of the Communications and Information Command) - foto Eugen Mihai

Șeful Statului Major General la ședința de autoevaluare a Comandamentului Comunicațiilor și Informaticii (The chief of General Staff at the annual report of the Communications and Information Command) - foto Eugen Mihai