Autoevaluările structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale (Annual Reports of Central Structures of the Defence Ministry)

ªeful Statului Major General trece în revistã garda de onoare (The chief of General Staff reviewing the Guard of Honor) - foto Eugen Mihai

Șeful Statului Major General trece în revistă garda de onoare (The chief of General Staff reviewing the Guard of Honor) - foto Eugen Mihai