Autoevaluările structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale (Annual Reports of Central Structures of the Defence Ministry)

Ministrul apãrãrii naþionale ºi ºeful Statului Major General salutã conducerea Statului Major al Forþelor Navale - foto Petricã Mihalache
(The Minister of National Defence and the chief of General Staff saluting the leadership of the Navy Staff)

Ministrul apărării naționale și șeful Statului Major General salută conducerea Statului Major al Forțelor Navale - foto Petrică Mihalache
(The Minister of National Defence and the chief of General Staff saluting the leadership of the Navy Staff)