Autoevaluările structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale (Annual Reports of Central Structures of the Defence Ministry)

Aspect de la ºedinþa de autoevaluare a Statului Major al Forþelor Terestre (Annual Report of the Land Forces Staff) - foto Petricã Mihalache

Aspect de la ședința de autoevaluare a Statului Major al Forțelor Terestre (Annual Report of the Land Forces Staff) - foto Petrică Mihalache