Autoevaluările structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale (Annual Reports of Central Structures of the Defence Ministry)

Aspect de la ºedinþa de autoevaluare a Departamentului pentru Armamente (Annual Report of the Department for Armaments) - foto Valentin Ciobîrcã

Aspect de la ședința de autoevaluare a Departamentului pentru Armamente (Annual Report of the Department for Armaments) - foto Valentin Ciobîrcă