Autoevaluările structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale (Annual Reports of Central Structures of the Defence Ministry)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, la ºedinþa de autoevaluare a Departamentului pentru Armamente (The Minister of National Defence, Mircea Duºa at the Annual Report of the Department for Armaments) - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, la ședința de autoevaluare a Departamentului pentru Armamente (The Minister of National Defence, Mircea Dușa at the Annual Report of the Department for Armaments) - foto Valentin Ciobîrcă