Autoevaluările structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale (Annual Reports of Central Structures of the Defence Ministry)

ªedinþa de autoevaluare a Departamentului pentru relaþia cu Parlamentul ºi informare publicã - foto Valentin Ciobîrcã

Ședința de autoevaluare a Departamentului pentru relația cu Parlamentul și informare publică - foto Valentin Ciobîrcă