Aspect din timpul sedinþei - foto Cãtãlin Ovreiu
(Photo coverage of the meeting)Ministrul apãrãrii naþionale se adreseazã participanþilor la ºedinþã - foto Cãtãlin Ovreiu
(The Minister of National Defence addressing the participants in the meeting)Participanþii la ºedinþa de prezentare a raportului de activitate pe anul 2012 al Parchetului Militar de pe lângã Curtea Militarã de Apel - foto Cãtãlin Ovreiu
(The participants atf the meeting for the Annual Report of the Military Prosecutor’s Office Attached to the Military Court of Appeal)
Aspect din timpul sedinței - foto Cătălin Ovreiu
(Photo coverage of the meeting)
Vizualizat: 488 ori.
Ministrul apărării naționale se adresează participanților la ședință - foto Cătălin Ovreiu
(The Minister of National Defence addressing the participants in the meeting)
Vizualizat: 514 ori.
Participanții la ședința de prezentare a raportului de activitate pe anul 2012 al Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel - foto Cătălin Ovreiu
(The participants atf the meeting for the Annual Report of the Military Prosecutor’s Office Attached to the Military Court of Appeal)
Vizualizat: 630 ori.