Ministrul Dușa la bilanțul Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel (Annual Report of the Military Prosecutor’s Office Attached to the Military Court of Appeal)

Aspect din timpul sedinþei - foto Cãtãlin Ovreiu
(Photo coverage of the meeting)

Aspect din timpul sedinței - foto Cătălin Ovreiu
(Photo coverage of the meeting)