Ministrul Dușa la bilanțul Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel (Annual Report of the Military Prosecutor’s Office Attached to the Military Court of Appeal)

Participanþii la ºedinþa de prezentare a raportului de activitate pe anul 2012 al Parchetului Militar de pe lângã Curtea Militarã de Apel - foto Cãtãlin Ovreiu
(The participants atf the meeting for the Annual Report of the Military Prosecutor’s Office Attached to the Military Court of Appeal)

Participanții la ședința de prezentare a raportului de activitate pe anul 2012 al Parchetului Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel - foto Cătălin Ovreiu
(The participants atf the meeting for the Annual Report of the Military Prosecutor’s Office Attached to the Military Court of Appeal)