Aspect din timpul convorbirilor oficiale (Official talks) - foto Cãtãlin OvreiuMinistrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, ºi ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord la Bucureºti, Martin Harris (Mircea Duºa, Romanian Minister of National Defence, and Martin Harris, the Ambassador of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to Romania) - foto Cãtãlin Ovreiu
Aspect din timpul convorbirilor oficiale (Official talks) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 458 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, și ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la București, Martin Harris (Mircea Dușa, Romanian Minister of National Defence, and Martin Harris, the Ambassador of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to Romania) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 352 ori.