Vânătorii de munte la finalul misiunii în Afganistan (Homecoming ceremony of the 2nd Maneuver Battalion)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, se adreseazã celor prezenþi (The Minister of National Defence, Mircea Duºa, addressing those present) - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, se adresează celor prezenți (The Minister of National Defence, Mircea Dușa, addressing those present) - foto Valentin Ciobîrcă