Reuniunea miniștrilor apărării din statele membre NATO (NATO Defence Ministerial)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, ºi secretarul american al apãrãrii, Leon Panetta, la Reuniunea miniºtrilor apãrãrii din statele membre NATO 
(Minister of National Defence, Mircea Duºa, and US Secretary of Defense, Leon Panetta, at the NATO Defence Ministerial)

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, și secretarul american al apărării, Leon Panetta, la Reuniunea miniștrilor apărării din statele membre NATO
(Minister of National Defence, Mircea Dușa, and US Secretary of Defense, Leon Panetta, at the NATO Defence Ministerial)