Reuniunea miniștrilor apărării din statele membre NATO (NATO Defence Ministerial)

Fotografie de grup cu participanþii la Reuniunea miniºtrilor apãrãrii din statele membre NATO 
(Group photo of the participants in the NATO Defence Ministerial)

Fotografie de grup cu participanții la Reuniunea miniștrilor apărării din statele membre NATO
(Group photo of the participants in the NATO Defence Ministerial)