ªeful Statului Major General prezintã autoevaluarea Armatei României - foto Valentin Ciobîrcã
(The chief of General Staff presenting the Annual Report of the Romanian Armed Forces)Primirea cu ceremonial a Preºedintelui României la sediul MApN - foto Eugen Mihai
(Welcome ceremony of the President of Romania at the Ministry of National Defence)Intonarea imnului naþional al României - foto Valentin Ciobîrcã
(The national anthem of Romania is played)
Șeful Statului Major General prezintă autoevaluarea Armatei României - foto Valentin Ciobîrcă
(The chief of General Staff presenting the Annual Report of the Romanian Armed Forces)
Vizualizat: 1082 ori.
Primirea cu ceremonial a Președintelui României la sediul MApN - foto Eugen Mihai
(Welcome ceremony of the President of Romania at the Ministry of National Defence)
Vizualizat: 1245 ori.
Intonarea imnului național al României - foto Valentin Ciobîrcă
(The national anthem of Romania is played)
Vizualizat: 1145 ori.
Participanþi la autoevaluarea Armatei României - foto Valentin Ciobîrcã 
(Participants in the Annual Report of the Romanian Armed Forces)
Primul-ministru ºi ministrul apãrãrii naþionale la declaraþia de presã - foto Valentin Ciobîrcã
(The Prime Minister and the Minister of National Defence during the press statement)Ministrul apãrãrii naþionale la declaraþia de presã - foto Valentin Ciobîrcã 
(The Minister of National Defence during the press statement)
Participanți la autoevaluarea Armatei României - foto Valentin Ciobîrcă
(Participants in the Annual Report of the Romanian Armed Forces)
Vizualizat: 1438 ori.
Primul-ministru și ministrul apărării naționale la declarația de presă - foto Valentin Ciobîrcă
(The Prime Minister and the Minister of National Defence during the press statement)
Vizualizat: 1287 ori.
Ministrul apărării naționale la declarația de presă - foto Valentin Ciobîrcă
(The Minister of National Defence during the press statement)
Vizualizat: 1158 ori.