Autoevaluarea Armatei României pe anul 2012 (Annual Report of the Romanian Armed Forces)

ªeful Statului Major General prezintã autoevaluarea Armatei României - foto Valentin Ciobîrcã
(The chief of General Staff presenting the Annual Report of the Romanian Armed Forces)

Șeful Statului Major General prezintă autoevaluarea Armatei României - foto Valentin Ciobîrcă
(The chief of General Staff presenting the Annual Report of the Romanian Armed Forces)