Autoevaluarea Armatei României pe anul 2012 (Annual Report of the Romanian Armed Forces)

Primul-ministru ºi ministrul apãrãrii naþionale la declaraþia de presã - foto Valentin Ciobîrcã
(The Prime Minister and the Minister of National Defence during the press statement)

Primul-ministru și ministrul apărării naționale la declarația de presă - foto Valentin Ciobîrcă
(The Prime Minister and the Minister of National Defence during the press statement)