Autoevaluarea Armatei României pe anul 2012 (Annual Report of the Romanian Armed Forces)

Ministrul apãrãrii naþionale la declaraþia de presã - foto Valentin Ciobîrcã 
(The Minister of National Defence during the press statement)

Ministrul apărării naționale la declarația de presă - foto Valentin Ciobîrcă
(The Minister of National Defence during the press statement)