Defilarea militarilor din Brigada 6 Operaþii Speciale „Mihai Viteazul” - foto Dorel Danciu.
(The 6th "Mihai Viteazul" Special Operations Brigade marching)Defilarea tehnicii militare din dotarea Brigãzii 6 Operaþii Speciale „Mihai Viteazul” - foto Dorel Danciu.
(The military equipment of the 6th "Mihai Viteazul" Special Operations Brigade)Aspect de la ceremonialul militar prilejuit de împlinirea a 10 ani de la înfiinþarea Forþelor pentru operaþii speciale - foto Dorel Danciu.
(Military ceremony at the 10th anniversary of the Special Operations Forces)
Defilarea militarilor din Brigada 6 Operații Speciale „Mihai Viteazul” - foto Dorel Danciu.
(The 6th "Mihai Viteazul" Special Operations Brigade marching)
Vizualizat: 1592 ori.
Defilarea tehnicii militare din dotarea Brigăzii 6 Operații Speciale „Mihai Viteazul” - foto Dorel Danciu.
(The military equipment of the 6th "Mihai Viteazul" Special Operations Brigade)
Vizualizat: 1489 ori.
Aspect de la ceremonialul militar prilejuit de împlinirea a 10 ani de la înființarea Forțelor pentru operații speciale - foto Dorel Danciu.
(Military ceremony at the 10th anniversary of the Special Operations Forces)
Vizualizat: 1512 ori.
Conducerea Ministerului Apãrãrii Naþionale felicitã militarii din Forþele pentru operaþii speciale dupã executarea unor exerciþii demonstrative specifice - foto Dorel Danciu.
(The defence ministry leadership congratulating the troops of the Special Operations Forces after carrying out specific drills)Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, decoreazã militari din Brigada 6 Operaþii Speciale „Mihai Viteazul” - foto Dorel Danciu.
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, decorates the troops of the 6th "Mihai Viteazul" Special Operations Brigade)Generalul de brigadã Adrian Ciolponea, comandantul Brigãzii 6 Operaþii Speciale „Mihai Viteazul”,  prezintã conducerii Ministerului Apãrãrii Naþionale sala de tradiþii a unitãþii - foto Dorel Danciu.
(Brigadier General Adrian Ciolponea, commander of the 6th "Mihai Viteazul" Special Operations Brigade presenting the traditions hall to the leadership of the Ministry of national Defence)
Conducerea Ministerului Apărării Naționale felicită militarii din Forțele pentru operații speciale după executarea unor exerciții demonstrative specifice - foto Dorel Danciu.
(The defence ministry leadership congratulating the troops of the Special Operations Forces after carrying out specific drills)
Vizualizat: 1551 ori.
Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, decorează militari din Brigada 6 Operații Speciale „Mihai Viteazul” - foto Dorel Danciu.
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, decorates the troops of the 6th "Mihai Viteazul" Special Operations Brigade)
Vizualizat: 1718 ori.
Generalul de brigadă Adrian Ciolponea, comandantul Brigăzii 6 Operații Speciale „Mihai Viteazul”, prezintă conducerii Ministerului Apărării Naționale sala de tradiții a unității - foto Dorel Danciu.
(Brigadier General Adrian Ciolponea, commander of the 6th "Mihai Viteazul" Special Operations Brigade presenting the traditions hall to the leadership of the Ministry of national Defence)
Vizualizat: 1770 ori.