10 ani de la înființarea Forțelor pentru operații speciale ale Armatei României (Special Operations Forces - Ten Years of Existence)

Generalul de brigadã Adrian Ciolponea, comandantul Brigãzii 6 Operaþii Speciale „Mihai Viteazul”,  prezintã conducerii Ministerului Apãrãrii Naþionale sala de tradiþii a unitãþii - foto Dorel Danciu.
(Brigadier General Adrian Ciolponea, commander of the 6th "Mihai Viteazul" Special Operations Brigade presenting the traditions hall to the leadership of the Ministry of national Defence)

Generalul de brigadă Adrian Ciolponea, comandantul Brigăzii 6 Operații Speciale „Mihai Viteazul”, prezintă conducerii Ministerului Apărării Naționale sala de tradiții a unității - foto Dorel Danciu.
(Brigadier General Adrian Ciolponea, commander of the 6th "Mihai Viteazul" Special Operations Brigade presenting the traditions hall to the leadership of the Ministry of national Defence)