Secretarul de stat Vasile Costea ºi medicul Ioana Cucereanu-Bãdiþa de la Spitalul Clinic de Urgenþã Floreasca - foto Cãtãlin Ovreiu
(Secretary of State Vasile Costea and doctor Ioana Cucereanu-Bãdiþa of Floreasca Emergency Hospital)Aspect de la vizita secretarului de stat Vasile Costea la Spitalul Universitar de Urgenþã Militar Central,  primind informaþii despre militarul rãnit de la colonelul medic Laurenþiu Ene - foto Cãtãlin Ovreiu
(State Secretary Vasile Costea being briefed on the state of the injured soldier from Colonel doctor Laurenþiu Ene, at the Military Hospital)
Secretarul de stat Vasile Costea și medicul Ioana Cucereanu-Bădița de la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca - foto Cătălin Ovreiu
(Secretary of State Vasile Costea and doctor Ioana Cucereanu-Bădița of Floreasca Emergency Hospital)
Vizualizat: 637 ori.
Aspect de la vizita secretarului de stat Vasile Costea la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central, primind informații despre militarul rănit de la colonelul medic Laurențiu Ene - foto Cătălin Ovreiu
(State Secretary Vasile Costea being briefed on the state of the injured soldier from Colonel doctor Laurențiu Ene, at the Military Hospital)
Vizualizat: 465 ori.