Secretarul de stat Vasile Costea s-a întâlnit cu președintele și vicepreședintele Asociației naționale a veteranilor de război din România (Secretary of State Vasile Costea met with the President and the Vice President of the National Association of War Veterans of Romania)

Aspect de la întâlnirea secretarului de stat Vasile Costea cu preºedintele ºi vicepreºedintele Asociaþiei naþionale a veteranilor de rãzboi din România - foto Valentin Ciobîrcã
(Meeting of Secretary of State Vasile Costea with the President and the Vice President of the National Association of War Veterans of Romania)

Aspect de la întâlnirea secretarului de stat Vasile Costea cu președintele și vicepreședintele Asociației naționale a veteranilor de război din România - foto Valentin Ciobîrcă
(Meeting of Secretary of State Vasile Costea with the President and the Vice President of the National Association of War Veterans of Romania)