Secretarul de stat Vasile Costea s-a întâlnit cu președintele și vicepreședintele Asociației naționale a veteranilor de război din România (Secretary of State Vasile Costea met with the President and the Vice President of the National Association of War Veterans of Romania)

Secretarul de stat Vasile Costea împreunã cu preºedintele ºi vicepreºedintele Asociaþiei naþionale a veteranilor de rãzboi din România - foto Valentin Ciobîrcã
(Secretary of State Vasile Costea with the President and the Vice President of the National Association of War Veterans of Romania)

Secretarul de stat Vasile Costea împreună cu președintele și vicepreședintele Asociației naționale a veteranilor de război din România - foto Valentin Ciobîrcă
(Secretary of State Vasile Costea with the President and the Vice President of the National Association of War Veterans of Romania)