Întâlnirea ministrului apãrãrii naþionale cu reprezentanþii administraþiei locale - foto Radu Sichim
(Defence minister’s meeting with representatives of local administration)Ministrul Mircea Duºa a vizitat Spitalul Militar de Urgenþã "Dr. Victor Popescu" din Timiºoara - foto Radu Sichim 
(Minister Mircea Duºa visited "Dr. Victor Popescu" Emergency Military Hospital of Timiºoara)Ministrul Mircea Duºa a vizitat Spitalul Militar de Urgenþã "Dr. Victor Popescu" din Timiºoara - foto Radu Sichim 
(Minister Mircea Duºa visited "Dr. Victor Popescu" Emergency Military Hospital of Timiºoara)
Întâlnirea ministrului apărării naționale cu reprezentanții administrației locale - foto Radu Sichim
(Defence minister’s meeting with representatives of local administration)
Vizualizat: 965 ori.
Ministrul Mircea Dușa a vizitat Spitalul Militar de Urgență "Dr. Victor Popescu" din Timișoara - foto Radu Sichim
(Minister Mircea Dușa visited "Dr. Victor Popescu" Emergency Military Hospital of Timișoara)
Vizualizat: 1160 ori.
Ministrul Mircea Dușa a vizitat Spitalul Militar de Urgență "Dr. Victor Popescu" din Timișoara - foto Radu Sichim
(Minister Mircea Dușa visited "Dr. Victor Popescu" Emergency Military Hospital of Timișoara)
Vizualizat: 1144 ori.
Declaraþia de presã a ministrului apãrãrii naþionale la finalul vizitei de la Spitalul Militar de Urgenþã "Dr. Victor Popescu" din Timiºoara - foto Radu Sichim 
(Defence minister’s press declaration at the end of the visit to "Dr. Victor Popescu" Emergency Military Hospital of Timiºoara)
Declarația de presă a ministrului apărării naționale la finalul vizitei de la Spitalul Militar de Urgență "Dr. Victor Popescu" din Timișoara - foto Radu Sichim
(Defence minister’s press declaration at the end of the visit to "Dr. Victor Popescu" Emergency Military Hospital of Timișoara)
Vizualizat: 997 ori.