Vizita oficială în România a unei delegații militare slovene (Slovene Military delegation on Official Visit in Romania)

Aspect de la întâlnirea cu delegaþia militarã slovenã - foto Valentin Ciobîrcã
(Meeting with the Slovene delegation)

Aspect de la întâlnirea cu delegația militară slovenă - foto Valentin Ciobîrcă
(Meeting with the Slovene delegation)