Vizita oficială în România a unei delegații militare slovene (Slovene Military delegation on Official Visit in Romania)

Aspect de la întâlnirea desfãºuratã la sediul Ministerului Apãrãrii Naþionale - foto Valentin Ciobîrcã
(Meeting at the headquarters of the Ministry of National Defence)

Aspect de la întâlnirea desfășurată la sediul Ministerului Apărării Naționale - foto Valentin Ciobîrcă
(Meeting at the headquarters of the Ministry of National Defence)