Vizita oficială în România a unei delegații militare slovene (Slovene Military delegation on Official Visit in Romania)

Locþiitorul pentru operaþii ºi instrucþie al Statului Major General, generalul-locotenent Valeriu Nicuþ, împreunã cu ºeful structurii de cooperare militarã internaþionalã din armata slovenã, colonelul Samo Zano¹kar - foto Valentin Ciobîrcã
(The Deputy Chief of General Staff for Operations and Training, Lieutenant General Valeriu Nicut, Ph.D., with the chief of the Slovene international defence cooperation, Colonel Samo Zano¹kar)

Locțiitorul pentru operații și instrucție al Statului Major General, generalul-locotenent Valeriu Nicuț, împreună cu șeful structurii de cooperare militară internațională din armata slovenă, colonelul Samo Zanočkar - foto Valentin Ciobîrcă
(The Deputy Chief of General Staff for Operations and Training, Lieutenant General Valeriu Nicut, Ph.D., with the chief of the Slovene international defence cooperation, Colonel Samo Zanočkar)