Vizita oficială în România a comandantului Grupului de sisteme NATO de comunicații și informatică

ªeful Statului Major General, generalul-locotenent ªtefan Dãnilã, împreunã cu generalul-maior Thomas Franz - foto Valentin Ciobîrcã

Șeful Statului Major General, generalul-locotenent Ștefan Dănilă, împreună cu generalul-maior Thomas Franz - foto Valentin Ciobîrcă