Vizita oficială în România a comandantului Grupului de sisteme NATO de comunicații și informatică

Schimb de cadouri simbolice între ºeful Statului Major General ºi Comandantul Grupului de sisteme NATO de comunicaþii ºi informaticã - foto Valentin Ciobîrcã

Schimb de cadouri simbolice între șeful Statului Major General și Comandantul Grupului de sisteme NATO de comunicații și informatică - foto Valentin Ciobîrcă