Vizita oficială în România a comandantului Grupului de sisteme NATO de comunicații și informatică

Aspect din cadrul discuþiilor purtate la Ministerul Apãrãrii Naþionale - foto Valentin Ciobîrcã

Aspect din cadrul discuțiilor purtate la Ministerul Apărării Naționale - foto Valentin Ciobîrcă