Vizita oficială în România a delegației militare americane condusă de șeful Gărzii Naționale a statului Alabama (Official Visit in Romania of an American Military Delegation)

Aspect din timpul întâlnirii dintre ºeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã, ºi generalul-maior Perry Smith - foto Petricã Mihalache
(Meeting of the chief of General Staff, Lieutenant General ªtefan Dãnilã, and Major General Perry Smith)

Aspect din timpul întâlnirii dintre șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă, și generalul-maior Perry Smith - foto Petrică Mihalache
(Meeting of the chief of General Staff, Lieutenant General Ștefan Dănilă, and Major General Perry Smith)