Vizita oficială în România a delegației militare americane condusă de șeful Gărzii Naționale a statului Alabama (Official Visit in Romania of an American Military Delegation)

Delegaþia militarã americanã condusã de ºeful Gãrzii Naþionale a statului Alabama, generalul-maior Perry Smith - foto Petricã Mihalache
(American delegation headed by the chief of the Alabama National Guard, Major General Perry Smith)

Delegația militară americană condusă de șeful Gărzii Naționale a statului Alabama, generalul-maior Perry Smith - foto Petrică Mihalache
(American delegation headed by the chief of the Alabama National Guard, Major General Perry Smith)