Vizita oficială în România a delegației militare americane condusă de șeful Gărzii Naționale a statului Alabama (Official Visit in Romania of an American Military Delegation)

ªeful Statului Major General, general-locotenent ªtefan Dãnilã, ºi ºeful Gãrzii Naþionale a statului Alabama, generalul-maior Perry Smith - foto Petricã Mihalache
(The chief of General Staff, Lieutenant General ªtefan Dãnilã and the chief of the Alabama National Guard, Major General Perry Smith)

Șeful Statului Major General, general-locotenent Ștefan Dănilă, și șeful Gărzii Naționale a statului Alabama, generalul-maior Perry Smith - foto Petrică Mihalache
(The chief of General Staff, Lieutenant General Ștefan Dănilă and the chief of the Alabama National Guard, Major General Perry Smith)