Secretarul de stat pentru relaþia cu Parlamentul, informare publicã ºi creºterea calitãþii vieþii personalului, Vasile Costea rosteºte cuvântul de deschidere - foto Petricã Mihalache
(State Secretary for Parliament Liaison, Public Information and Personnel Welfare, Vasile Costea, delivering the opening speech)General-locotenent
prof. univ. dr. Teodor Frunzeti comandantul Universitatea Naþionalã de Apãrare „Carol I” se adreseazã cursanþilor - foto Petricã Mihalache
(Lieutenant General, Professor Teodor Frunzeti, Ph.D., commander of „Carol I” National Defence University addresses the students)Aspect de la deschiderea cursului postuniversitar “Securitate ºi bunã guvernare”- foto Petricã Mihalache
(Opening of Post-Graduate Course on “Security and Good Governance”)
Secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul, informare publică și creșterea calității vieții personalului, Vasile Costea rostește cuvântul de deschidere - foto Petrică Mihalache
(State Secretary for Parliament Liaison, Public Information and Personnel Welfare, Vasile Costea, delivering the opening speech)
Vizualizat: 943 ori.
General-locotenent
prof. univ. dr. Teodor Frunzeti comandantul Universitatea Națională de Apărare „Carol I” se adresează cursanților - foto Petrică Mihalache
(Lieutenant General, Professor Teodor Frunzeti, Ph.D., commander of „Carol I” National Defence University addresses the students)
Vizualizat: 977 ori.
Aspect de la deschiderea cursului postuniversitar “Securitate și bună guvernare”- foto Petrică Mihalache
(Opening of Post-Graduate Course on “Security and Good Governance”)
Vizualizat: 981 ori.