Vizita ministrului apărării naționale în Afganistan (Visit of the Defence Ministry Leadership in Afghanistan)

Delegaþia M.Ap.N. în vizitã la Ministerul Afgan al Apãrãrii  - foto Valentin Ciobârcã 
(The defence ministry delegation visiting the Afghan Ministry of Defence)

Delegația M.Ap.N. în vizită la Ministerul Afgan al Apărării - foto Valentin Ciobârcă
(The defence ministry delegation visiting the Afghan Ministry of Defence)