Vizita ministrului apărării naționale în Afganistan (Visit of the Defence Ministry Leadership in Afghanistan)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mircea Duºa, în vizitã în Afganistan - foto Valentin Ciobârcã 
(The Minister of National Defence, Mircea Duºa, during his visit in Afghanistan)

Ministrul apărării naționale, Mircea Dușa, în vizită în Afganistan - foto Valentin Ciobârcă
(The Minister of National Defence, Mircea Dușa, during his visit in Afghanistan)