Vizita ministrului apărării naționale în Afganistan (Visit of the Defence Ministry Leadership in Afghanistan)

Delegaþia M.Ap.N. în vizitã la comandamentul ISAF - foto Valentin Ciobârcã 
(The defence ministry delegation visiting the ISAF Command)

Delegația M.Ap.N. în vizită la comandamentul ISAF - foto Valentin Ciobârcă
(The defence ministry delegation visiting the ISAF Command)