Vizita ministrului apărării naționale în Afganistan (Visit of the Defence Ministry Leadership in Afghanistan)

Ministrul Duºa împreunã cu generalul-locotenent Nick Patrick Carter, locþiitor al comandantului ISAF - foto Valentin Ciobârcã 
(Minister Duºa with Lieutenant General Nick Patrick Carter, chief of ISAF Commander)

Ministrul Dușa împreună cu generalul-locotenent Nick Patrick Carter, locțiitor al comandantului ISAF - foto Valentin Ciobârcă
(Minister Dușa with Lieutenant General Nick Patrick Carter, chief of ISAF Commander)