Vizita ministrului apărării naționale în Afganistan (Visit of the Defence Ministry Leadership in Afghanistan)

Ministrul Duºa împreunã cu Andrew W. Steinfeld, adjunctul reprezentantului special civil al NATO - foto Valentin Ciobârcã 
(Minister Duºa and Andrew W. Steinfeld, the North Atlantic Treaty Organization deputy senior civilian representative in Kabul)

Ministrul Dușa împreună cu Andrew W. Steinfeld, adjunctul reprezentantului special civil al NATO - foto Valentin Ciobârcă
(Minister Dușa and Andrew W. Steinfeld, the North Atlantic Treaty Organization deputy senior civilian representative in Kabul)