Vizita ministrului apărării naționale în Afganistan (Visit of the Defence Ministry Leadership in Afghanistan)

Conducerea M.Ap.N. împreunã cu militari din Kandahar - foto Valentin Ciobârcã
(The leadership of the defence ministry with the troops in Kandahar)

Conducerea M.Ap.N. împreună cu militari din Kandahar - foto Valentin Ciobârcă
(The leadership of the defence ministry with the troops in Kandahar)