Vizita ministrului apărării naționale în Afganistan (Visit of the Defence Ministry Leadership in Afghanistan)

Ministrul Duºa ºi ºeful Statului Major General, generalul-locotenent ªtefan Dãnilã, împreunã cu militarii - foto Valentin Ciobârcã
(Minister Duºa and the chief of General Staff, Lieutenant General ªtefan Dãnilã in the middle of the troops)

Ministrul Dușa și șeful Statului Major General, generalul-locotenent Ștefan Dănilă, împreună cu militarii - foto Valentin Ciobârcă
(Minister Dușa and the chief of General Staff, Lieutenant General Ștefan Dănilă in the middle of the troops)