Vizita ministrului apărării naționale în Afganistan (Visit of the Defence Ministry Leadership in Afghanistan)

Aspect din timpul vizitei în Afganistan

Aspect din timpul vizitei în Afganistan